top of page
pages1.jpg

Realitybasedpublishing.co.il

האתר מיועד להנגיש לקהל הרחב וכן להורים, מורים, אנשי טיפול ואנשי ציבור תכנים שלא ניתן למצוא

במסגרות אחרות – בין אם תכנים לילדים המיועדים לחסן אותם בפני המסרים הרעילים של אידיאולוגית

המגדר (ניתן לקרוא על כך עוד כאן  בין אם תכנים לנוער וצעירים סקרנים

"המיועדים להציג בפניו טיעונים שגורמים אחרים "לא מעזים" להציג כי זה לא "פוליטיקלי קורקט

  ניתן לקרוא על כך עוד כאן)  ובין אם תכנים למבוגרים שרוצים לדעת יותר על)

אידיאולוגיה רעילה שפוגעת ביותר ויותר קטינים וצעירים במצב פגיע מחד, ובזכויות נשים מאידך 

 ( ניתן לקרוא על כך עוד כאן ) 

 

האתר בנוי על הקונספט של "דאנא" – החומרים ניתנים להורדה ללא כל תנאי מקדים

 אך ישנה בקשה שאם אתם מעריכים את התכנים אותם הורדתם, לתרום כנדבת לבכם בתמורה   

 

תרומתכם עוברת לעמותה (מוכרת לפי סעיף 46) 

ומיועדת דרכה ספציפית להוצאות שיקום

בריאות ומשפט של אדם מתחרט מעבר מגדרי

 

בנוסף יש באתר הזמנה להצטרף למעקב תמורת תרומה חודשית קבועה

 למעקב אחר בלוג מסע של אדם מתחרט מעברי מגדרי

(ניתן לקרוא על כך עוד כאן)

ברצוני להצטרף לרשימת התפוצה

pages2.jpg

אודות ד"ר טל קרויטורו


ד"ר טל קרויטורו הינה בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני ושלישי בעבודה סוציאלית. היא מטפלת
.בטראומה מאז שנת 2009 וספרה בנושא טיפול בטראומה יצא עד כה לאור ב13 שפות
ד"ר קרויטורו כתומכת נלהבת של זכויות אדם התעוררה לנזקי אידיאולוגית המגדר בשנת 2019, והתחילה
.מאז להתעמק באידיאולוגיה ובסכנותיה, אך חשבה בתחילה שהמצב בישראל עוד רחוק מכך
לאחר שנת
קלה ביולי 2021 בכתבה על שאיבת ביציות מבת 13 ושאיבת זרע מבן 111לקראת סירוס כימי

..מטעמי מגדר, כאן בישראל, החלה לכתוב ולדבר בפומבי בנושא

 

היותה בין המעטים בקרב אנשי בריאות הנפש בישראל שמעזים לדבר באופן ציבורי על נזקי אידיאולוגית
.המגדר הפכו אותה למשאב תמיכה להורים ולמתחרטים
 

ספריה של ד"ר קרויטורו בנושא אידיאולוגית המגדר (לנוער ולמבוגרים)

,או בנושא ההתחסנות בפניה (לילדים) הינם חלק מפרוייקט צדקה כאשר כל התמורה מיועדת
כולה לתרומה – להוצאות שיקום, בריאות, ומשפט של אדם מתח
רט מעבר מגדרי

photo of tal.jpg
bottom of page