top of page
Depositphotos_122103028_L2.jpg

מידע נוסף

:משאבי התמודדות עם אידיאולוגית המגדר בישראל

אתר של מטפלים ישראלים – פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאלים שמציג שורת מאמרים בעברית על היבטים שונים של נזקי המודל ה"מאשרר" בקטינים וצעירים פגיעים (שם מכובס להסללה דרך מעבר חברתי שמגביר דיספוריה מגדרית לעבר סירוס כימי וכריתת איברים)
שם הקבוצה "למען שמירה על קטינים מפני התאמה מגדרית".  על מנת לאתר אנשי טיפול לא מאשררים יש לפנות למייל באתר ולציין רקע קצר ואזור גאוגרפי אם רלוונטי
https://firstdonoharm.substack.com/p/a0f


קבוצת תמיכה פרטית אינטרנטית בעברית להורים לא מאשררים. יש לפנות דרך העמוד כדי
להצטרף, על מנת לעבור תהליך סינון
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084748303296


קבוצת לימוד והדרכה למטפלים בזום – סוגיות בטיפול במתחרטי מעבר מגדרי במשקפי הטיפול בטראומה. המדריכה: ד'ר טל קרויטורו, מטפלת ומדריכה מוסמכת. לפרטים נוספים על הקבוצה
https://www.emdrexperts.co.il/vault/flyer2.pdf

 


קבוצת תמיכה במחיר סמלי למתחרטי מעבר מגדרי ישראלים מעל גיל 18 הקבוצה לא מחליפה טיפול פרטני אלא מהווה מקור לעידוד, תמיכה, ותושיה. הקבוצה נפגשת אחת למספר שבועות. על מנת להצטרף יש לפנות עם רקע קצר י
  drtalgc@gmail.com ל


עשו לכם עוול על רקע הגנתכם על ילדיכם או שמירה על צו מצפונכם בהקשר של נזקי אידיאולוגית המגדר?   עדכנו את

  drtalgc@gmail.com  ד"ר טל קרויטורו והיא תקשר לגורמי סיוע על סמך נסיונה עם דיווחים קודמים

 


תמורת תרומה לעמותה המרכזת כספים לסיוע משפטי, בריאותי ושיקומי לאדם מתחרט מעבר מגדרי,  ניתן להזמין

הרצאות בזום לאנשי מקצוע ולקהל הרחב של ד"ר טל קרויטורו לפרטים יש לפנות אל ד"ר קרויטורו

  drtalgc@gmail.com


אתם מעוניינים לעקוב קבוע אחר תכנים נוספים בנושא? בלוג ג'נדר קריטיקל ישראל
https://gc-israel.org/

 

מלבד הספרים באתר

 www.realitybasedpublishing.co.il 

אנו ממליצים על הספר "נזק בלתי הפיך" שמתבסס על התחקיר העיתונאי של אביגייל שריירdrtalgc@gmail.com להמלצה על מקורות בשפה האנגלית יש לפנות לד"ר טל קרויטורו

bottom of page